Dit Koningskind

                      Afdeling Barneveld

Dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Gesteund door bijna 15.000 leden en donateurs, maken we ons sterk voor de integratie van mensen met een beperking in kerk en samenleving. We werken daarbij vanuit bijbelse principes, zoals beleden in de gereformeerde kerken.


We zijn onder meer actief met thema’s als autisme in de kerk, het bouwen van sociale netwerken en seksuele opvoeding. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke ondersteuning, hulp en advies, belangenbehartiging in kerk en samenleving. We verzorgen ook lezingen, cursussen en gespreksgroepen. Op regionaal en lokaal niveau zijn bestuursleden en contactpersonen actief voor de vereniging.

Stichting Vakanties

Daarnaast is er de stichting Vakanties Dit Koningskind. Enthousiaste medewerkers en vrijwilligers organiseren binnen deze stichting elk jaar ruim vijftig vakanties voor mensen met een beperking.

Kijk Zie Ontdek

Onder het thema Kijk Zie Ontdek helpt Dit Koningskind kerkelijke gemeenten om mensen met een beperking te betrekken bij het gemeenteleven. Want veel mensen met een beperking hebben het gevoel dat ze er niet bij horen, ook niet in de kerk. Met Kijk Zie Ontdek stimuleren en ondersteunen we hen en hun gemeenteleden om samen op te trekken.

Afdeling Barneveld “Dit Koningskind”

In 1998 hebben we afscheid genomen van de Afdeling Amersfoort en in 1999 is in samenwerking met Nijkerk de afdeling Barneveld/Nijkerk opgericht. In 2008 zijn we als afdeling Barneveld verder gegaan.
Als afdeling ondersteunen wij de activiteiten van de landelijke vereniging. Indien nodig kan een gezin begeleiding krijgen, of wordt er gezocht naar een maatje voor iemand met een beperking. Met vragen kan men altijd bij het bestuur terecht.

Gezinsuitje

Ieder jaar in september of begin oktober organiseren we een uitje voor de gezinnen met een kind  met een beperking. In 2016 waren we in het Dolfinarium.  

Ontdekzondag

Samen met de predikanten proberen we jaarlijks een ontdekzondag organiseren. Het landelijk bureau zet een voorbeeld preek op hun site en stelt materialen ter beschikking.

Bijbelstudiegroep ‘Mattanja’

Sinds 2005 is de Bijbelstudiegroep, voor mensen met een beperking, opgericht. Ina Koning geeft, samen met Lia van Harten, leiding aan ‘Mattanja’.
De laatste jaren werken we met de methode Geloof. Nu. Tussendoor nemen we af en toe een ander onderwerp. Als jaarlijkse afsluiting eten we gezamenlijk met ouderlingen en diakenen en sluiten we af met een Bijbelstudie.

Bestuur

Wiebe Jansma voorzitter 0342-490932
Jenny Hulzebosch secretaresse 0342-491426
Harry Dorenbos penningmeester 0342-472542
Ina Koning

contactpersoon
van de landelijke vereniging 

0342-491485
 
 
 

Kerkdiensten

08 augustus 2021
10:00  Br. D.J. van Diggele
15 augustus 2021
10:00  Br. J.J.D. Baas
22 augustus 2021
10:00  Ds. W.M. Blijdorp

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld