Foto's van de verbouwing (5)

Het nieuwe podium is nu helemaal klaar. Het wacht op de nieuwe beamer- en geluidsinstallatie. Waarschijnlijk kunnen die zondag 22 maart voor het eerst worden gebruikt.

In de consistorie staan de zes grootste houten pijpen uit het orgel, die de laagste tonen voortbrengen. De twee grote rode pijpen staan achter in het orgel, de vier houtkleurige komen straks weer in het front te staan. Ze worden volgende week in de kerk nagekeken op beschadigingen en eventueel gerepareerd.