Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp - Pinksteren - Geloofsbelijdenis

Zondag, 28 Mei 2023, 10:00

Opwekking 754 (Heilige Geest van God) 

Votum en groet 

Opwekking 815 (Vul dit huis met uw glorie) 

Gods leefregels 

LB 675 (Geest van hierboven) 

Gebed 

Kindermoment 

Op Toonhoogte 443 (Ied’re dag, ieder uur) 

Lezen Handelingen 2,1-42 

Psalm 117 (Breng, volken, hulde aan de HEER) 

Preek over Handelingen 2,40 

Psalm 33, 1,3,6 (DNP) (Juich voor de HEER om Hem te loven) 

Getuigenis Aron 

Getuigenis Bas 

Opwekking 698 (Ook al gaat mijn weg) 

Belijdenis doen 

Gods zegen voor jou - Sela 

Cadeaus geven 

Gebed 

Collecte  

LB 687 (Wij leven van de wind) 

Zegen 

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
10 juni 2023
10:00  Vrouwendag
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema