Rooster kerkdiensten

ds. C. van den Berg, Amersfoort - Pasen

Zondag, 09 April 2023, 16:30

Votum en groet

Zingen LB 287 : 1,2,5           Rond het licht het leven doet

Gebed

Lezen: 1 Kor. 15 : 1 – 21

Zingen LB 634 : 1,2              U zij de glorie

Preek over 1 Kor. 15 : 12 – 20

Zingen LB 637 : 1,2,3,4        O, vlam van Pasen, steek ons aan

Gebed

Collecte

Zingen GK 218 : 1,2,3,4       Lof aan Gods Zoon, die als het Lam

Zegen

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
10 juni 2023
10:00  Vrouwendag
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema