Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp - Pasen

Zondag, 09 April 2023, 10:00

Lezen: Lucas 24,1-3

Psalm 22,6-7 (DNP) (U antwoordt mij in mijn vertwijfeling)

Binnenbrengen kaars

Votum en groet

GK 209 (U zij de glorie)

Gebed uitlopend op:

Opwekking 755 (Bewerk ons hart, o God)

Kindermoment

Kinderlied – Projectlied  (Zie tekst hieronder)

Lezen Lucas 24,1-12

Preek over Lucas 24,8

Moment bij het kruis – tijdens dat moment:

LB 641 (Jezus leeft en ik met Hem!)

Alles voor Hem - Sela

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Opwekking 832 (waar U verschijnt, wordt alles nieuw)

Zegen

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
10 juni 2023
10:00  Vrouwendag
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema