Rooster kerkdiensten

ds W.M. Blijdorp en ds H. van der Velde - Witte Donderdag - Viering Heilig Avondmaal

Donderdag, 06 April 2023, 19:30

Votum en groet

Psalm 18, 1,2,6 (DNP) (Ik houd van U, mijn Heer, U bent zo machtig)

Gebed

Lezen Johannes 13,1-15

Opwekking 470 (Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed)

Overdenking Johannes 13,1-15

Hemelhoog 181, 1-4 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

Collecte

Avondmaal

  • Voorbereiding
  • Gebed
  • Geloofsbelijdenis zingen: GK 177,1-3 (Heer U bent mijn leven)
  • Viering in kring
  • Dankgebed

GK 177,4 (Vader van het leven, ik geloof in U)

Zegen

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
10 juni 2023
10:00  Vrouwendag
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema