Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema

Zondag, 19 Maart 2023, 16:30
Votum 

 

Zingen: psalm 2 (NPB)

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 
Lezen:  Nahum 2

 

Zingen: psalm 52, 1-3 (NPB)

 

Tekst Nahum 1,7

 

Prediking

 

Amenlied: psalm 94, 1-4 (NPB)

 

geloofsbelijdenis: NLB 344

 

collecte

 

Lied: geef vrede Heer, geef vrede (NLB 1010)
 
zegen
 
Amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema