Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp – Jeugddienst

Zondag, 19 Maart 2023, 10:00
 • Welkom (Joas)
 • Mededelingen (ouderling van dienst)
 • Votum en groet
 • Opwekking 815 (Vul dit huis met uw glorie)
 • Opwekking 797 (Breng ons samen)
 • Gebed (Mart)
 • Kindermoment
 • Kinderlied – projectlied (zie tekst hieronder)
 • Kahoot-quiz over andere religies
 • Lezen Matteüs 16,13-21 & Filippenzen 4,4-9 (Merel)
 • GK 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
 • Preek over Filippenzen 4,4-9
 • Opwekking 806 (Er ligt hoop in onze tranen) (Soeverein)
 • Geloofsbelijdenis
 • Opwekking 794 (You unravel me with a melody) (No longer slaves)
 • Gebed
 • Collecte
 • Opwekking 764 (U zult altijd voor ons strijden) (Zegekroon)
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema