Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema - Startzondag

Zondag, 28 Augustus 2022, 10:00
Votum en groet (sela)
lof op God
Zingen: 
HH 620 ( U bent Heilig)
psalm 84, 1 en 6
HH 603 (Juich voor de Heer)
gebed
kindmoment
zingen: maak een vrolijk geluid voor de Heer
kinderen naar de Bijbelklas
zingen: hh 492 (Spreek Heer)
Lezen: psalm 148
preek 
zingen: HH 51 (Adem om van U te zingen)
bevestiging twee ouderlingen
zingen: HH 445 (Ik bouw op U)
gebed
collecte
zingen: psalm 150 Nieuwe psalmberijming
zegen
gezongen amen
 

Terug

Kerkdiensten

02 oktober 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. W. van der Linde

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld