Rooster kerkdiensten

ds. G.F. de Kimpe

Zondag, 21 Augustus 2022, 16:30
 • Voorzang: NLB 939:1,2 en 3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
 • Votum (gezongen) en groet
 • Ps.15 DNP Heer, wie is welkom (3 coupletten)
 • gebed
 • Lezing uit de Bijbel: Gal. 5:13-26
 • NLB 967:1,4,5,7 Zonne der gerechtigheid
 • Lezen: Zondag 24 + Verkondiging over Goede Werken – waarbij ook Zondag 33 aan de orde zal
 • komen (niet vooraf gelezen, maar tijdens de verkondiging)
 • NLB 912:1-6 Neem mijn leven, als volgt gezongen: 1A, 2M, 3V, 4M, 5V, 6A
 • Gebed/voorbeden
 • Na collectemoment Opw.710, Zegen mij
 • Zegen

Terug

Kerkdiensten

02 oktober 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. W. van der Linde

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld