Rooster kerkdiensten

ds. M. van Gurp - zangdienst

Zondag, 03 Juli 2022, 16:30

Thema: eeuwig leven

Welkom & mededelingen
1 Zingen: NLB 68:7 – God zij geprezen met ontzag
Stilte
Gezongen Votum & groet (gezongen amen)
2 Zingen: Hemelhoog 479 – Heer, U bent mijn leven (als geloofsbelijdenis)
3 Zingen: Hemelhoog 728 – Jezus leeft in eeuwigheid
Gebed
4 zingen: NLB 130c (PvN 130) – Uit de diepten roep ik U
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-4
Overdenking: Hoop en troost door eeuwig leven
5 Zingen: opw. 770 – Ik zal er zijn
Gebed
6 Zingen: DNP Psalm 131: 2, 3 – Ik kies de stilte, doelbewust
7 Zingen: Hemelhoog 725 – Ik kom met haast
Collecte
8 zingen: NLB 913: 1, 4 - Wat de toekomst brenge moge
Zegen
9 Zingen: Ev. Lb. 413: 1, 2, 4 - Lichtstad met uw paarlen poorten

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
10 juni 2023
10:00  Vrouwendag
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema