Rooster kerkdiensten

ds. A.M. Postma, Nijkerk

Zondag, 03 Juli 2022, 10:00

Geroepen zijn en samenkomen

Zingen
- U geeft rust (Opwekking 855)
- Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid)
Welkom en mededelingen
Votum (gezongen) + groet + Amen (gezongen)
Intro van thema
Kort gebed om Heilige Geest
 

Gods Woord openen en luisteren

Kindmoment
Zingen: Kidsopwekking 319: Hé weet jij…
Preek & bijbellezen ineen
- Marcus 2:1-12
- Thema: Met open armen
 

Dankbaarheid

Zingen
- Al wat ik ben (Opwekking 697)
- Ik val niet uit zijn hand (Psalmen voor Nu - 16)
Danken en voorbede
Collecte
 

Zending en zegen

Zegen
Zingen
- Wat een wonder dat ik meewerken mag (Opwekking 732)
- Jezus hoop van de volken (Opwekking 618) MZT 6 min
 

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
10 juni 2023
10:00  Vrouwendag
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema