Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema

Zondag, 22 Mei 2022, 16:30
Votum: HH 38
Groet
zingen: NPB 75, 1.4.6
gebed
Lezen: Openbaring 1
preek
zingen: HH 732 (ooit komt er een dag)
geloofsbelijdenis
gebed
collecte
zingen: NLB 769 (eens als de bazuinen klinken) 1.5.6
zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld