Rooster kerkdiensten

br. J.J.D. Baas – Jeugddienst

Zondag, 15 Mei 2022, 10:00

Thema van de dienst: Bidden, waarom en hoe?

1. God ontmoeten
 • a. Votum: PVN 121 
 • b. Aanbidding: Hemelhoog 545 Onze Vader in de hemel.
 • c. Gebed
2. Luisteren naar God
 • a. Moment voor de kinderen
 • b. Kinderlied. Opwekking Kids 97 Daarom bidden wij. 
 • c. Bijbellezing Johannes 16: 17 tot 33
 • d. Zingen: Psalm 143: 1, 6, 8(ZddT) Heer, hoor mijn bidden en smeken.
 • e. Film: Jo!n groep 1 over bidden.
 • f. Overdenking Johannes 16: 22 – 27
3. Dank aan God
 • a. Kort gebed.
 • b. Antwoordlied: Psalm 16 (PVN)
4. Op weg met God
 • a. Leven op weg naar de grote dag: Romeinen 12: 9 -12
 • b. Zingen: Hemelhoog 420 Heer wijs mij Uw weg
 • c. Voorbede.
 • d. Collecte voor Wycliffe Bijbelvertalers, voor het werk onder Oekraïners.
 • e. Slotzang: Hemelhoog 555: Dank U Vader van de lichten.
 • f. Zegen Gezongen Amen.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld