Rooster kerkdiensten

Br. J.J.D. Baas - jeugddienst

Zondag, 17 Oktober 2021, 10:00
1. Welkom door Jonathan Remmelzwaal.
2. Mededelingen van de oudstenraad
3. Votum en zegen:
    a. Opwekking 847 Mijn schuilplaats is God
    b. Zegen met gesproken Amen.
4. Aanbidding: Psalm 118: 1, 9. 10 (ZddT). Prijs Israël uw God en Koning.
5. Gebed
6. Kindermoment
    a. Verhaal: Roeping van Jeremia
    b. Kinderlied
7. Bijbellezing: Jeremia 29: 1 – 14
8. Verkondiging: Gods vaste plan
9. Kort gebed
10. Zingen: Opwekking 789 Lopen op het water 
11. Leven uit je geloof: Efeze 4: 17, 20 -32.(BGT)
12. Zingen: NLB 316: 4 Het woord van liefde vrede en recht
13. Voorbede
14. Collecte voor Open doors.
15. Slotzang: Een toekomst vol van hoop (Sela)
16. Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld