Rooster kerkdiensten

Ds. W.M. Blijdorp

Zondag, 22 Augustus 2021, 10:00
 • Votum en groet
 • Opwekking 733 (De zon komt op, maakt de morgen wakker)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied
 • Lezen Jakobus 5,13-18
 • Psalm 116,2 en 7 (DNP) (Ik was verlamd door angst en door verdriet)
 • Lezen Marcus 2,1-12 en Lucas 18,9-14
 • Psalm 116,1,5  (DNP) (Ik hou van God, want Hij heeft mij gehoord)
 • Preek over Jakobus 5,14-16
 • Mijn toevlucht – Sela (Psalm 91)
 • Gebed
 • Collecte Geloofsbelijdenis
 • Opwekking 726 (Er is een onbegrensde liefde)
 • Zegen 

Terug

Kerkdiensten

26 september 2021
10:00  Br. J.J.D. Baas
03 oktober 2021
10:00  Ds. A. Buursema

Activiteiten

07 oktober 2021
19:00  Start Alpha-cursus

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld