Rooster kerkdiensten

Br. J.J.D. Baas

Zondag, 15 Augustus 2021, 10:00
1. a. Votum: Psalm 121: 1, 2, 3 (DNP)
    b. groet
    c. Zingen psalm 121: 4 (DNP)
2. Aanbidding: Opwekking 733: De zon komt op, maakt de morgen wakker.
3. Gebed
4. Bijbellezing:
    a. Spreuken 9: 1-6 en 13 - 18
    b. Matt 13: 24- 30; 36-43
5. Psalm 92: 3, 6 Zingend door de tijd
6. Verkondiging over het goede zaad en het onkruid.
7. Kort gebed
8. Zingen: Sela: Een toekomst vol van hoop
9. Leven met God, nu al leven vanuit de hoop. Romeinen 12: 9 - 13
10. Zingen: Hemelhoog 2 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen.
11. Voorbede
12. Slotzang: Hh 321 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.
13. Zegen

Terug

Kerkdiensten

26 september 2021
10:00  Br. J.J.D. Baas
03 oktober 2021
10:00  Ds. A. Buursema

Activiteiten

07 oktober 2021
19:00  Start Alpha-cursus

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld