Rooster kerkdiensten

Br. D.J. van Diggele

Zondag, 08 Augustus 2021, 10:00
 • stil worden voor God
 • votum en groet
 • ps. 8:1,2,3,6 de nieuwe psalmberijming (HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig.)
 • gebed
 • lezen: Filippenzen 2:4-11
 • opw.832 Jezus Overwinnaar
 • tekst: Filippenzen 2,9-11
 • Bediening van Gods Woord, afgesloten met gebed
 • Alles voor Hem, Sela
 • Tien Woorden
 • voorbedengebed
 • collecte
 • Hij is koning, Sela
 • zegen

Terug

Kerkdiensten

26 september 2021
10:00  Br. J.J.D. Baas
03 oktober 2021
10:00  Ds. A. Buursema

Activiteiten

07 oktober 2021
19:00  Start Alpha-cursus

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld