Rooster diensten

Barneveld - ds. Z.J.C. van Harten, Spakenburg

Zondag, 29 December 2019, 16:30
 • Votum
 • Vrede-/zegengroet
 • Zingen: OPW 595 (“Licht van de wereld”)
 • Gebed
 • Lezen: Lukas 2:1-7
 • Zingen: LB Gezang 477:1,3 en 5 (“Komt allen tezamen, jubelend van vreugde”)
 • Tekst: Johannes 3:16-17
 • Preek
 • Zingen: GK 140:1-3 (“Alle roem is uitgesloten”)
 •  Geloofsbelijdenis: zingen op wijs LvK Gezang 135 #
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: LB Gezang 482:1 en 3 (“Er is uit ’s werelds duistere wolken”)
 • Zegen

Terug

Activiteiten

26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
11 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
19:30  Workshop met Matthijs Vlaardingerbroek
15 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
18 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld