Rooster diensten

Barneveld - br. J.J.D. Baas - 3e advent

Zondag, 15 December 2019, 16:30

1. Naderen tot God

a. Adventslied: NLB 444: 1(A), 2(V), 3(A), 4(M), Nu daagt het in het oosten
b. Votum: gezongen
c. Zegengroet beantwoord met gezongen Amen.

2. God groot maken

a. Psalm 43a Op de wijs van ps 42! (ZddT); 1, 2, 3
b. NLB 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen

3. Gebed

4. Luisteren naar God

a. Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 54
b. Zingen: GKB 47: 1, 4, 5
c. Preek over Lukas 1: 39-45: Als ik dit wonder vatten wil, wordt mijn geest van eerbied stil.

5. Dank aan God.

a. Dankgebed aansluitend aan de preek.
b. Antwoordlied: GKB 81: 1, 2, 3, 4 Dit is de dag
c. Geloof belijden: Zingen NLB 344 Wij geloven 1 voor 1 en ook samen.
d. Voorbeden en dankgebed.
e. Collecte:

6. Op weg met God

a. Zingen: NLB 433: 1, 3, 5. Kom tot ons de wereld wacht.
b. Zegen. Gezongen Amen

Terug

Activiteiten

21 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
20:00  Gebedsweek bijeenkomst (Immanuelkerk)
22 januari 2020
19:30  Gebedsweek bijeenkomst (Oude kerk)
25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld