Rooster diensten

Barneveld - ds. A. Buursema - Young Connect dienst - 3e advent

Zondag, 15 December 2019, 10:00
 • Votum en groet (sela)
 • zingen: mijn toevlucht
 • gebed
 • kinder advents moment: Elisabet deelt in geloof
 • zingen: Bijbelklas projectlied
 • lezen: Colossenzen 3, 1-17
 • zingen: Here's my heart Lord
 • gesprek met Alette en Timo
 • zingen: een toekomst vol van hoop (sela)
 • preek over Colossenzen 3,3
 • zingen: no longer slaves
 • gebed
 • collecte
 • zingen: gebed om zegen (sela)
 • zegen

Terug

Activiteiten

21 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
20:00  Gebedsweek bijeenkomst (Immanuelkerk)
22 januari 2020
19:30  Gebedsweek bijeenkomst (Oude kerk)
25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld