Rooster diensten

Barneveld - ds. A. Buursema - Eeuwigheidszondag

Zondag, 24 November 2019, 10:00
 • zingen NLB 728 (de heiligen ons voorgegaan) Vrouwen, mannen, allen
 • Stilte
 • Votum en groet (sela)
 • zingen: Kyrië (sela)
 • Wetslezing:  Rom.5:12-21 over zonde/dood, vrijspraak/leven
 • zingen: NLB 247, 3.4.5
 • zingen kinderlied gezang 75, 1 jongens en mannen, 2 meisjes en vrouwen, 3 allen
 • Lezen: 1 Corinthe 15, 12-34
 • zingen: als alles duister is (sela, komt overeen met NLB 598)
 • Meditaties
  • zingen: NLB 641,1
  • zingen: Ik zal er zijn (Sela)
  • zingen: NLB 641, 3
  • zingen: opwekking 136 (Abba, vader)
  • zingen: NLB 641, 4
  • zingen: opwekking 407 (Hoe groot zijt Gij)
 • Gebed
 • Collecte
 • zingen: NLB 769, 1.4.6.
 • Zegen

Terug

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld