Rooster diensten

Barneveld - ds. A. Buursema

Zondag, 17 November 2019, 16:30
 • Votum: Psalm 121, 1 (zingend door de tijd)
 • Groet:
 • psalm 27, 1.2.
 • gebed voor de opening van het Woord.
 • Lezing van één of meer schriftgedeelten: Jesaja 43, 1-7
 • tekst: HC 1
 • Zingen: God van leven (sela)
 • preek
 • psalm 16 (psalmen voor nu)
 • Geloofsbelijdenis: NLB 344
 • Dankzegging en voorbede
 • collecte
 • slotlied: Ik zal er zijn (sela)
 • zegen

Terug

Activiteiten

16 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
19 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 november 2019
17:00  Het Plein filmavond
23 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
26 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 november 2019
20:00  Stil zijn bij God
30 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
07 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
10 december 2019
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld