Rooster diensten

Barneveld - ds. S. de Bruine, Balkbrug

Zondag, 27 Oktober 2019, 16:30

1.       Votum en groet van Sela

2.       Openingslied: ps. 32:1

3.       Gebed GK 156:1-4  “Heer ik kom tot U”

4.       Na gebed: filmpje over seriemoordenaar

5.       Verkondiging – lezingen (vinden plaats tijdens de verkondiging) Matth. 18:23-35 –  HC 51

6.       Belijdenis: zie bijlage

7.       gebed

8.       Inzameling van de liefdegaven

9.       Zingen: GK gezang 37:1,6

10.    Zegen:

11.    Na de zegen NLB 416:1-4

Terug

Activiteiten

23 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
26 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 november 2019
20:00  Stil zijn bij God
30 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
07 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
10 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
11 december 2019
20:00  Stil zijn bij God
14 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
17 december 2019
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld