Rooster diensten

Barneveld - ds. P.R. Baas, Apeldoorn

Zondag, 29 September 2019, 16:30

1. Votum
2. Vredegroet
3. Zingen: (N)LB 280 : 1, 4, 5, 7 (De vreugde voert ons naar dit huis)
4. Gebed
5. Schriftlezing: Lukas 18 : 1 – 34 (NBV)
6. Zingen: Ps. 27 : 3, 5, 7
7. Verkondiging over Lukas 18 : 9 -14 (NBV)
8. Amenlied: GK17 213 (Eigen roem is uitgesloten)
9. Geloofsbelijdenis
10. Zingen: Opw. 428 (Genade, zo oneindig groot)
11. Gebed van dank en voorbede
12. Collecte
13. Zingen: (N)LB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
14. Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld