Rooster diensten

Barneveld - ds. M.K. Drost, Bunschoten

Zondag, 22 September 2019, 16:30

1. Votum en zegengroet
2. Zingen: Ps 68: 2 en 13.
3. Gebed
4. Schriftlezing: Openbaring 5.
5. Zingen: Gk. 165
6. Lezing: Zondag 48 HC.
7. Woordverkondiging.
8. Zingen: Gk 70: 1, 2 en 3.
9. a. Apost. Geloofsbelijdenis.
b. Zingen: Gk 118: 1, 2 en 3
10. Gebed.
11. Collecte.
12. Zingen: NLB 413 (2013): 1, 2 en 3
13. Zegen.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld