Kerkdiensten

Barneveld - ds. F.J. van Hulst, Garderen

Zondag, 07 Juli 2019, 10:00
 • Votum en zegen
 • Openings lied:NLB 216: 1,2,3
 • Verootmoediging Efeze 4: 17-24
 • Gebed
 • Zingen: Create in me a new heart Hemelhoog 274
 • Schriftlezing Romeinen 15:13-21
 • Tekst: Romeinen 15 : 14 "vol van goedheid"
 • Zingen: NLB 902: 1,2,6   Is God de Heer maar voor mij..
 • Pastoraal gebed
 • Collecte
 • Zingen Hemelhoog 395 Ik wil jou van Harte dienen
 • Lofprijzing Romeinen 16: 25-27
 • Slot zang. Hemelhoog 609. Machtig God, sterkte rots
 • Zegen

Terug

Activiteiten

16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
30 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
03 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
06 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
10 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
13 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
17 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld