Kerkdiensten

Barneveld - ds. W.M. van Wijk, Deventer

Zondag, 24 Februari 2019, 10:00

Votum & Groet
Zingen: HH 391
Verootmoediging en genadeverkondiging
    gebed van schuldbelijden
    genadeverkondiging
    zingen Ps51:3,5
Woordbediening
    gebed om de Heilige Geest
    Schriftlezing Joh 5: 1-18,1 Kor 1 :1-10
    Zingen: LvK 487
    Preek
    Zingen: LvK 481:3,4
Dank- en voorbedegebed
Collecte
Slotzang: OTH 350
Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld