Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.J. Oosterhuis, Hilversum

Zondag, 20 Januari 2019, 16:30
 • Votum / zegengroet   
 • Openingslied: GKB Psalm 65 : 1 - 3
 • Gebed   
 • Schriftlezing:     Handelingen 2 : 41 - 47
 • zingen: GKB Gezang 57
 • Tekst Zondag 38
 • Preek   
 • Amenlied: GKB 125
 • Geloofsbelijdenis Nicea
 • Gezongen belijdenis    GKB Gezang 134 : 6
 • Offers   
 • Gemeentegebed
 • Slotzang: GKB 174
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld