Kerkdiensten

Barneveld - ds. C. van den Berg, Amersfoort

Zondag, 13 Januari 2019, 16:30
 • Votum en groet
 • LvdK 15 : 1,2 (=LB 103a) Loof nu mijn ziel, de Here
 • Gebed
 • Lezen Jesaja 35 en Marcus 7 : 31 -37
 • Zingen Gez. 169 : 2,3 (=nieuw GK 240)
 • Preek over Marcus 7 : 32-37
 • Zingen Ps. 40 : 2,3
 • Gebed
 • Geloofsbelijdenis + Gez. 144:7 (nieuw GK 247)
 • Collecte
 • Zingen Ps. 146 : 5,6,8
 • Zegen

Terug

Activiteiten

20 juni 2019
18:00  Aan Tafel
22 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld