Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - ds. H.J. Boiten, Amersfoort

Zondag, 24 November 2019, 16:30
 • Votum / Zegengroet
 • Psalm 18:1 Ik heb U lief van ganser harte, Here
 • Gebed
 • Schriftlezingen 2 Kron 6:36-39; Luk 18:1-8
 • Psalm 71 : 1, 5 en 14 Bij U Heer, berg ik mijn leven
 • Tekst Daniël 6 Preek
 • Amenlied: Ps 68:8 Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood Volkomen uitkomst geven
 • Gebed/Voorbeden
 • Belijdenis Ps 97 :5 U die de Heer bemint, bij Hem bescherming vindt
 • Dienst van het offer
 • Slotzang: Ld 460 1- 4 Looft de Koning, heel mijn wezen
 • Zegen

Terug

Activiteiten

18 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
21 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
20:00  Gebedsweek bijeenkomst (Immanuelkerk)
22 januari 2020
19:30  Gebedsweek bijeenkomst (Oude kerk)
25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld