Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - ds. G. Zomer, Kampen - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 13 Oktober 2019, 10:00
 • Welkom
 • Stil moment
 • Votum
 • Zegengroet
 • Amen
 • Zingen: GK 146 : 1, 2
 • Wet: Matteus 5 : 3 - 10
 • Zingen: GK 146 : 3
 • Gebed
 • Lezen Handelingen 27 : 20 – 38
 • Kindmoment door Idelette van der Linden
 • Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: Opwekking 706
 • Viering Heilig Avondmaal met schriftlezingen uit Johannes 11
 • Zingen: Psalm 16a
 • Zegen
 • Amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld